Aktualności

Czas na Cykle!

[English below]
Kochani!
Czas rozpocząć nową inicjatywę! Cykle!
W ramach inicjatyw Cherry-IT.pl prowadzone są cykle. Cykle to zbiór materiałów publikowany na dany temat, który ma kształt podręcznika. Każdy cykl składa się z podręcznika, który jest uzupełniany w trakcie trwania cyklu, spotkań typu Q&A oraz materiałów, artykułów i zbiorów zadań.
Aktualnie od 20.04 rozpocznie się cykl Zostań Testerem: Projekt Junior część Teoria Bazowa! Już teraz Was serdecznie zapraszam!
A od poniedziałku do 20.04 krótki cykl informacyjny dla UltraJuniorów lub osób zastanawiających się nad przebranżowieniem!
Wszelkie materiały możecie znaleźć na blogu, w głównym menu pod zakładką Cykle!
Serdecznie zapraszam!
———
Dear!
Time to start a new initiative! The Cycles!
Cycles are carried out as part of Cherry-IT.pl initiatives. They are a collection of materials published on a given topic in the form of a textbook. Each cycle consists of a textbook that is supplemented during the cycle, Q&A meetings, and materials, articles and task sets.
Currently, from April 20, the Become a Tester: Junior Project, Part Theory Base cycle will start! I cordially invite you now!
And from Monday to April 20, a short information cycle for UltraJuniors or people thinking about starting as QA!
You can find all the materials on the blog, in the main menu under the Cycles tab! English version will be available after 20.04.
I cordially invite you!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *