Informacje o naborze na rok 2020: http://cherry-it.pl/nabor-na-cherry-it-mentoring-2020/

Jedną z inicjatyw Cherry-IT, łączącą zarówno praktykę jak i teorię jest Mentoring. Celem mentoringu jest indywidualna współpraca z jedną osobą nad wybranym przez nią tematem. Inicjatywa jest bardzo zindywidualizowana, ponieważ dopasowywana jest bezpośrednio do Mentorowanego.

Zasady mentoringu
Mentoring trwa 10 miesięcy, spotkania odbywają się co dwa tygodnie zdalnie (chyba, że indywidualnie zostanie ustalony inny rytm) i trwają od 30 min do 1 godziny. Po każdym spotkaniu wyznaczane są zadania/ cele, które powinny zostać spełnione przed kolejnym spotkaniem. Na pierwszym spotkaniu określamy cele jakie chcemy osiągnąć w związku ze współpracą. Cele te będziemy akyualizować wraz z trwaniem mentoringu.

Nabór odbywa się w grudniu. W ciągu roku do inicjatywy może dołączyć jedna osoba. Jeśli Mentorowany wyrazi zgodę to może dołączyć do Klubu Mentorowanych.

Klub Mentorowanych
Mentorowany może dołączyć do Klubu Mentorowanych, gdzie zamieszczona zostanie jego wizytówka oraz zostanie przeprowadzony z nim wywiad. Członkowie Klubu mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach po ukończeniu Mentoringu, otrzymywania ciekawych informacji i ofert pracy w pierwszej kolejności 🙂

Regulamin:
Regulamin inicjatywy dostępny będzie od 12.11.

Archiwalne wpisy na temat Cherry-IT: Mentoring:

  • http://cherry-it.pl/cherry-it-mentoring/