Mentoring

Mentoring to jeden z najbardziej indywidualnych sposobów pozyskiwania wiedzy. Jest to wspólna praca Mentora oraz Mentorowanego w celu osiągnięcia wcześniej ustalonego celu. Jeśli Mentor i Mentorowany stworzą dobraną parę, wtedy efekty takiej współpracy są naprawdę spektakularne!

Rodzaje mentoringu (podział subiektywny)

Z mojego doświadczenia można wyróżnić dwa typy monitoringu:

  • Mentoring prowadzony – Mentorowany nie do końca wie jakiej ścieżki poszukuje. Mentor pokazuje Mentorowanemu nowe obszary oraz perspektywy. Najczęściej taki mentoring ma postać szkolenia. Z mojego doświadczenia taki mentoring jest bardzo przydatny UltraJuniorom lub Juniorom.
  • Mentoring aktywny – tu Mentorowany ma zarysowane cele, Mentor natomiast pomaga je doprecyzować oraz osiągnąć. Często rozmawiamy o realnych testerskich problemach oraz o ich rozwiązaniach.

Zalety mentoringu

Jedną z największych zalet mentoringu jest bardzo zindywidualizowany obszar pracy. Od Mentorowanego zależy, jak będzie wyglądała współpraca. Czy będzie miała raczej formę szkolenia, czy dyskusji opartej na case study.

Podczas programu mentorskiego, zarówno Mentorowany, jak i Mentorujący mogą decydować o tempie współpracy. Jeśli jakiś temat wymaga większego omówienia, to po prostu przeznaczamy na niego więcej czasu.

Kolejną, wielką zaletą jest pomoc Mentora w doborze ścieżki rozwoju Mentorowanego. Dzięki doświadczeniu Mentora Mentorowany może uzyskać wiele rad, które ustrzegą go przed popełnieniem błędu i przyspieszą rozwój.

Mentoring ma jeszcze wiele zalet, ale wymienione powyżej, są według mnie najważniejsze ? Więc, jeśli zastanawiasz się nad taką możliwością współpracy to bardzo serdecznie zachęcam!

Wady mentoringu

Jeśli coś ma zalety, to również i wady… Nie inaczej jest z mentoringiem! Osobiście widzę tylko jedną wadę mentoringu, zarówno Mentorowanego, jak i Mentorującego kosztuje dużo pracy. Ale w większości przypadków ta praca bardzo mocno procentuje i daje niesamowite rezultaty (wiem to z własnego doświadczenia ? ).

Oprócz wad nasuwa mi się też jedno zagrożenie. Mianowicie zły dobór Mentora/ Mentorowanego. Jeśli nie pojawi się chemia wśród pary mentorskiej, to rezultaty mogą być (ale nie muszą!) mniej spektakularne ?

Programy mentoringowe, w których jestem/ byłam mentorem

Od wielu lat jestem mentorem w różnych programach mentoringowych, a także stworzyłam swoją własną inicjatywę mentoringową.

Aktualnie jestem mentorem:

Cherry – IT: Mentoring

Jest to inicjatywa stworzona przeze mnie, która odbywa się cyklicznie raz do roku.

Mentoring trwa 10 miesięcy, spotkania odbywają się co dwa tygodnie zdalnie (chyba, że indywidualnie zostanie ustalony inny rytm) i trwają od 30 min do 1 godziny. Po każdym spotkaniu wyznaczane są zadania/ cele, które powinny zostać spełnione przed kolejnym spotkaniem. Na pierwszym spotkaniu określamy cele jakie chcemy osiągnąć w związku ze współpracą. Cele te będziemy akyualizować wraz z trwaniem mentoringu.

Nabory ogłaszane są w grudniu.

Do tej pory mentorowanych było 5 osób, które mieszkają na dwóch kontynentach (USA i Europa).

Link do strony informacyjnej programu.

Byłam mentorem w:

TechLeaders Poland – przez dwie edycje

Jest to program mentoringowy, którego zadaniem było mentorowanie wybranych osób w tematach technicznych. Moi Mentorowani wybrali obszar Testowania oprogramowania.

Cele mentoringu

Celem moich podopiecznych było poznanie podstawowej wiedzy z zakresu testowania oprogramowania i przygotowanie się do podjęcia pierwszej pracy jako tester oprogramowania.

Moi mentorowani

W trakcie wszystkich edycji mentorowane były 3 osoby.

Link do strony programu

https://techleaders.eu/

TechLeaders Russia – również przez dwie edycje

Jest to program mentoringowy, którego zadaniem było mentorowanie wybranych osób w tematach technicznych. Moi Mentorowani wybrali obszar Testowania oprogramowania – dwie osoby testowanie manualne, jedna testowanie automatyzacyjne.

Cele mentoringu

Celem moich dwóch podopiecznych było poznanie podstawowej wiedzy z zakresu testowania oprogramowania i przygotowanie się do podjęcia pierwszej pracy jako tester oprogramowania. Celem trzeciej osoby było rozpoczęcie i rozwinięcie swojej kariery jako tester automatyzujący.

Moi mentorowani

W trakcie wszystkich edycji mentorowane były 3 osoby.

Link do strony programu

https://techleaders.eu/

Mamo Pracuj edycja 1

Jest to mentoring, który pomaga mamom wrócić na rynek pracy lub podnieść kwalifikacje. Aktualnie trwa już kolejna edycja.

Cele mentoringu

Celem mojej podopiecznej było poznanie podstawowej wiedzy z zakresu testowania oprogramowania i przygotowanie się do podjęcia pierwszej pracy jako tester oprogramowania.

Moi mentorowani

Miałam niesamowitą przyjemność współpracować z Młodą Mamą, której marzeniem było rozpocząć pierwszą pracę jako Tester Oprogramowania.

Link do strony programu (polecam dla Mam!)

https://mother-empower.mamopracuj.pl/

 

Let’s Solve IT!

Był to bardzo ciekawy mentoring mający formę konsultacji. Nie była tu wprowadzona zasada współpracy 1:1 Mentor Mentorowany, ale był to cykl konsultacji, w których mogły wziąć udział wszystkie zapisane osoby.

Cele mentoringu

Udzielenie odpowiedzi na pytania przygotowane przez Uczestników w ramach konsultacji.

Moi mentorowani

Miałam przyjemność rozmowy z 4 osobami oraz zmierzenia się z ich pytaniami 🙂

Link do strony programu

https://letssolveit.pl/

Programy mentoringowe, w których brałam udział

Osobiście bardzo lubię i doceniam programy mentoringowe, w których sama jestem Mentorowaną i gdzie mogę zdobywać wiedzę:

LeaderSHEp

Program LeaderSHEp in Tech Academy to program dla młodych kobiet w technologiach, które nie tylko są ekspertkami, ale też chcą dokonać realnej zmiany!

Cele mentoringu

Celem mentoringu było podsumowanie dotychczasowej wiedzy związanej z prowadzeniem projektów oraz przywództwem, oraz zdobycie nowej wiedzy.

Mój Mentor

Agnieszka Martyna – niesamowita osoba, której wiedza i cierpliwość do mnie pomogły mi zrobić zaplanowane na sześć lat kroki w rok!

Link do strony programu

https://leadership.perspektywy.pl/

Mentors4Starters:

Mentoring, w ramach którego możliwa jest współpraca z najlepszymi ekspertami i osobami ze świata biznesu.

Cele mentoringu

Celem mentoringu było zdobycie niezbędnej widzy biznesowej do stworzenia własnego startupu. Projekt, nad którym nadal pracuje związany jest ze spektrum autyzmu.

Mój Mentor

Grażyna Piotrowska – Oliwa – niesamowity Mentor, który pokazał mi jak działa świat biznesu.

Link do strony programu

https://www.globalshapers.org/impact/mentors-4-starters-2nd-edition

TechLeaders

Jest to program mentoringowy, którego zadaniem było mentorowanie wybranych osób w tematach technicznych. W ramachh współpracy wybrałam tematy związane z istotą rynku, makroekonomią oraz ekonofizyką

Cele mentoringu

Celem mentoringu było przedyskutowanie autorskiej propozycji modelu rynku z wykorzystaniem ekonofizyki.

Mój Mentor

Andy Skrzypacz – Mentor z niesamowitą wiedzą ekonomiczną, dzięki któremu podjęłam decyzję o zrobieniu doktoratu w przyszłości!

Link do strony programu

https://techleaders.eu/

Girls Go Startup Academy

Akademia innowacji dla maturzystek, studentek, doktorantek i absolwentek kierunków technicznych i ścisłych dostarczy Ci wiedzy i kontaktów niezbędnych dla stworzenia i poprowadzenia własnego start-upu w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Cele mentoringu

Celem mentoringu była nauka zagadnień związanych z ekosystemem startupu i tematyką STEM.

Mój Mentor

Agnieszka Gaczkowska – Mentor, który wprowadził mnie w pasjonujący świat start-upów.

Link do strony programu

http://www.girls-startup.pl/