Cypress – przygotowanie!

W ramach Cyklu Automatyzacyjnego odbywają się spotkania, webinary i dyskusje oraz publikowany jest podręcznik z materiałami. Abyś mógł wykonać zadania lub aktywnie uczestniczyć w spotkaniach i webinarach powinieneś się przygotować instalując niezbędne elementy. Poniżej parę przydatnych wskazówek 🙂

Aby przeprowadzić instalację Cypress należy wcześniej zainstalować npm i Node.js.

Instalacja npm i Node.js

Krok Pierwszy: Pobranie wersji.
Odwiedź stronę Node.js: https://nodejs.org/en/download/ oraz pobierz odpowiednią wersję

Krok Drugi: Instalator.
Uruchom instalator. Uruchamiając instalator będziesz musiał również zaakceptować regulamin i wybrać lokalizator instalacji.

Krok Trzeci: Wybór funkcjonalności oraz instalacja.
W naszym przypadku przechodzimy dalej, potwierdzamy wybór i instalujemy. Zakańczamy instalację klikając przycisk Finish.

Krok Czwarty
Sprawdzamy czy instalacja przebiegła poprawnie.
Aby sprawdzić Node.js wykonaj komendę:

node -v

Aby sprawdzić npm wykonaj komendę:

npm -v

Jeśli instalacje zostały wykonanie prawidłowo zobaczysz informację zwrotną w postaci wersji npm i node.js.

Instalacja cypress

Instalacja Cypress jest bardzo prosta i składa się z dwóch kroków.

Krok Pierwszy
Otwórz Konsolę. Przejdź do naszego projektu

cd /miejsceTwojegoProjektu

Krok Drugi
Zainstaluj Cypress wykonując poniższą komendę:

npm install cypress —save-dev (przed save powinny być dwa myślniki)

 

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.