Cypress

  • Cypress

    Cypress – przygotowanie!

    W ramach Cyklu Automatyzacyjnego odbywają się spotkania, webinary i dyskusje oraz publikowany jest podręcznik z materiałami. Abyś mógł wykonać zadania lub aktywnie uczestniczyć w spotkaniach i webinarach powinieneś się przygotować instalując niezbędne elementy. Poniżej parę przydatnych wskazówek 🙂 Aby przeprowadzić instalację…