Planowana aktualizacja regulaminu: 16.11.2019

.Jedną z działalności Cherry-IT.pl są projekty testowe, w których mogą wziąć udział testerzy chcący zdobyć wiedzę oraz praktykę. W trosce o jakość projektów oraz jakość przekazywanej wiedzy powstał regulamin, którego postanowienia zostały opisane poniżej.

W ramach Cherry-IT: Projekty prowadzone są:

 • projekty manualne,
 • projekty automatyzacyjne (w fazie przygotowań),
 • projekty niefunkcjonalne ( fazie przygotowań),
 • w planach również inne projekty testerskie. 

W ramach projektów prowadzone są badania nad nową metodyką wytwarzania oprogramowania – metodyką CHERRY. Wyniki tych badań będą przedstawiane cyklicznie na blogu.

Przystępując do projektu zgadzasz się ze wszystkimi zapisami poniższego regulaminu oraz zobowiązujesz do jego przestrzegania.

§1.  Postanowienia ogólne:

 1. Przyłączając się do projektu Uczestnik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej, oraz dbania o to aby dokumenty dotyczące projektu nie wpadły w niepowołane ręce.
 2. Wszelkie informacje dotyczące testowanego oprogramowania są informacjami poufnymi. Ujawnienie tych informacji osobom trzecim będzie sankcjonowane dochodzeniem roszczeń właściciela testowanego kodu w sądzie cywilnym.
 3. Mentoring w projekcie jest mentoringiem grupowym. Odpowiedzi na pytania projektowe/ techniczne udzielane są na komunikatorze, aby jak najwięcej osób mogło z nich korzystać.
 4. Po każdym zadaniu wykonanym przez zespół, przykładowe prawidłowe rozwiązanie zamieszczane będzie na GitHub, w sekcji Poradnik Juniora lub na space projektów na blogu.
 5. Udział w projektach jest nieodpłatny oraz bezpłatny.
 6. Do projektu mogą przystąpić osoby, które uczestniczyły w czterech technicznych spotkaniach Cherry-IT: Zostań Testerem lub samodzielnie przyswoiły materiał z tych zajęć (zajęcia publikowane są  na kanale youtube, na space cyklu Cherry-IT: Zostań Testerem lub w Poradniku Juniora).
 7. W trakcie wykonywania zadań projektowych niezbędna jest wiedza testerska. Można ją zdobyć:

Informacje ogólne o projektach

 1. Rundy zazwyczaj trwają 8 tygodni, 4 sprinty. Czas trwania projektu jest indywidualnie wyznaczony dla każdego projektu, jeśli nie ma informacji na temat trwania projektu oznacza to, że jest to projekt długoterminowy.
 2. Ze względu na troskę o jakość nauki ilość miejsc na projekty będzie ograniczona. W każdym ogłoszeniu o naborze będzie ona podana.
 3. Projekt będzie prowadzony w sposób „zaoczny”, zdalny.
 4. Po zakończeniu projektu, każda osoba otrzyma zakres prac, które były wykonane i mentorowane w trakcie trwania projektu. Można wpisać je do CV, gdyż jeśli

Przyszły Pracodawca skontaktuje się ze mną będę potwierdzać, że z Wami pracowałam. Projekt można spokojnie wpisać w CV jako doświadczenie.

 1. Osoby biorące udział w projektach mogą zdobywać doświadczenie w wielu rolach: tester manualny (w projektach manualnych), tester automatyzujący (rola w przygotowaniu), Scrum Master (rola w przygotowaniu), Analityk (rola w przygotowaniu).

§2.  Uczestnictwo w projekcie:

 

Nabór do projektu

 

 • Aby dołączyć do Cherry-IT: Projekty należy uzupełnić aplikację oraz otrzymać pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia. Formularz aplikacyjny udostępniany jest w poście dotyczącym nowego naboru na blogu cherry-it.pl. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, do Przyszłego Uczestnika wysyłany jest email z prośbą o potwierdzenie chęci uczestnictwa. Po otrzymaniu potwierdzenia od Przyszłego Uczestnika, osoba ta dodawana jest do Slack i rozpoczyna pracę w projekcie.
 • Nabory będą odbywały się co dwa miesiące. Każdy nabór jest ogłaszany na blogu oraz grupie FB projektów.
 • Biorąc udział w naborze Uczestnik zgadza się na podanie swojego adresu email i skontaktowanie się z nim w celu przekazania informacji o wyniku rekrutacji. Jeśli rekrutacja zakończy się odmową wszystkie dane osoby zgłaszającej się są usuwane, jeśli rekrutacja przebiegła pomyślnie dane są zachowywane, chyba że Uczestnik zgłosi wolę usunięcia danych – wtedy dane są natychmiastowo usuwane, a Uczestnik dezaktywowany z projektu. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy Uczestnik chce dołączyć swoją osobę do systemu referencyjnego (patrz §9. System referencyjny). Zachowane dane będą służyły tylko w celach projektowych.

 

Rezygnacja z projektu

 

 • Rezygnacja z projektu jest nieodpłatna. 
 • Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z projektu. Wystarczy wysłać maila z wiadomością o rezygnacji na adres zostan.testerem.cherry@gmail.com . W tytule maila należy zawrzeć słowo Rezygnacja oraz nazwę projektu, z którego Uczestnik chciałby zrezygnować.
 • Po wysłaniu rezygnacji Uczestnik natychmiast jest dezaktywowany na kanałach Slack oraz w narzędziach wykorzystywanych w projekcie. Nie ma możliwości pozostania jako Obserwator, ze względu na poufność informacji testowanego systemu.
 • Jeśli Uczestnik zrezygnował z projektu, ale chciałby ponownie dołączyć, musi ponownie złożyć aplikację zgłoszeniową do projektu i otrzymać jej pozytywną ocenę.

 

Martwe dusze

 

 • Osoby, które są nieaktywne w projekcie przez jeden sprint otrzymają maila z pytaniem, czy nadal chcą brać udział w projekcie. Jeśli przyjdzie odpowiedź twierdząca i osoba zaczyna być aktywna, ta osoba pozostaje w projekcie i dalej w nim uczestniczy. Jeśli nie ma kontaktu z daną osobą i jest nieaktywna przez dwa sprinty to taka osoba jest usuwana z listy uczestników projektu. Wyjątkiem są osoby, które zgłosiły wcześniej Urlop w projekcie (patrz §2 podpunkt 4).
 • Osoba nieaktywna to osoba, która nie wysyła daily oraz nie wykonuje zadań sprintowych minimum przez 2 tygodnie (1 sprint) i wcześniej nie zgłosiła nieobecności w projekcie.
 • Jeśli osoba uznana za martwą duszę chce ponownie przyłączyć się do projektu, musi ponownie wziąć udział w procesie rekrutacyjnym i przejść aktualny proces rekrutacji.

 

Urlopy w projekcie

 

 • Dopuszczalna jest przerwa w pracy w projektach. Przerwa może być nie dłuższa niż 2 sprinty. W ciągu roku można zgłosić maksymalnie trzy Urlopy Projektowe. W przypadkach indywidualnych, po wcześniejszych rozmowach ze mną, jest możliwość wydłużenia urlopów.

 

Wykluczenie osoby czasowe

 

Uczestnik może zostać czasowo wykluczony z projektu za pewne zachowania. Czas wykluczenia z projektu zależy od rodzaju popełnionego wykroczenia. Czynności za które Uczestnik może zostać wykluczony czasowo z projektu:

 • wprowadzanie paniki w zespole,
 • wykonywanie zadań, które wykraczają poza zadania zlecone na dany sprint oraz które wcześniej nie były konsultowane z prowadzącym projekt testerski,
 • publikowanie fałszywych informacji na kanałach komunikacji projektu, np. dotyczących narzędzi, projektu, planów projektowych lub inne.
 • działanie na szkodę Cherry-IT.pl lub projektom na zewnętrznych mediach (np. Facebook).

 

Wykluczenie osoby permanentne

 

Uczestnik może zostać trwale wykluczony z projektu za pewne zachowania. Czynności za które Uczestnik może zostać wykluczony trwale z projektu:

 • dyskryminacja innych osób,
 • oszczerzanie Uczestników projektu lub innych osób,
 • zdradzenie poufnych informacji na temat projektu,
 • wielokrotne wykonywanie zadań, które wykraczają poza zadania zlecone na dany sprint oraz które wcześniej nie były konsultowane ze mną,
 • wielokrotne publikowanie fałszywych informacji na kanałach komunikacji projektu, np. dotyczących narzędzi, projektu, planów projektowych lub inne,
 • trzykrotne uznanie za martwą duszę.

§3. Savoir – vivre uczestników:

 

 1. Wszelkie przejawy dyskryminacji lub obrażania innych użytkowników będą karane natychmiastowym usunięciem z projektu.
 2. Wszelkie pytania dotyczące organizacji projektów oraz narzędzi proszę wysyłać indywidualnie do mnie,a nie na grupowych kanałach komunikatora. Takie pytania często stresują osoby początkujące oraz wprowadzają niepotrzebny chaos w rozmowach. Na każde takie pytanie chętnie odpowiem i jeżeli będzie miało znaczenie dla ogółu projektu ogłoszę na głównym kanale komunikatora. Osoby z premedytacją wprowadzające atmosferę paniki lub nieuzasadnionego stresu będą czasowo wykluczane z projektu.
 3. Każdy kanał na Slacku ma swoje przeznaczenie. Materiały, które będą nie zgadzały się z tematem kanału będą usuwane (jeśli nie będą wnosiły żadnej wartości) lub przenoszone do odpowiedniego kanału (jeśli informacje okażą się wartościowe), wraz z wskazaniem autora wiadomości, aby można było zadawać mu pytania. O wartości postu będę decydować ja, a jeśli będę miała wątpliwość przeprowadzę konsultację z gronem seniorów testerów. Budowa Slacka oraz sposób korzystania z niego zostały opisane w artykule: (link zostanie dodany 10.08).

§4.  Komunikacja w projekcie:

 

Kanały komunikacji

 

Komunikacja w projekcie odbywa się wielokanałowo. Dostępne kanały komunikacji:

 • Space projektów na blogu cherry-it.pl – http://cherry-it.pl/projekty-testerskie/
 • Slack – aby otrzymać dostęp do Slack należy pozytywnie przejść rekrutację do projektu. Sposób rekrutacji opisany jest w §2 punkt 1. Nabór do projektu. Slack podzielony jest na odpowiednie kanały, na których pojawia się treść dedykowana tym kanałom. Materiały, które będą nie zgadzały się z tematem kanału będą usuwane (jeśli nie będą wnosiły żadnej wartości) lub przenoszone do odpowiedniego kanału (jeśli informacje okażą się wartościowe), wraz z wskazaniem autora wiadomości, aby można zadawać mu pytania. O wartości postu będę decydować ja, a jeśli będę miała wątpliwość przeprowadzę konsultację z gronem seniorów testerów. Budowa Slacka oraz sposób korzystania z niego zostały opisane w artykule: (link o materiale slack zostanie dodany 10.08).
 • email zostan.testerem.cherry@gmail.com – jeśli masz pytanie dotyczące projektów testerskich manualnych proszę prześlij je na tego maila.
 • email. zostan.testerem.automatycznym@gmail.com –  jeśli masz pytanie dotyczące projektów testerskich automatyzacyjnych proszę prześlij je na tego maila.
 • grupa projektu na FB: na facebooku została stworzona grupa projektów (link w sekcji §11. Ważne linki organizacyjne). Podejmowane są tam tematy związane z projektami oraz ogłaszane informacje. Wszystkie informacje najpierw ogłaszane są na space projektów na blogu (link w sekcji §11. Ważne linki organizacyjne), a dopiero później na grupie projektowej, więc osoby nie korzystające z Facebooka również mogą mieć dostęp do najświeższych informacji obserwując space projektowy na blogu.
 • messenger Cherry-IT: w razie pytań zachęcam do korzystania z messengera Cherry-IT.
 • mój prywatny messenger: na wiadomości dotyczące projektów na moim prywatnym messengerze odpowiadam bardzo rzadko. Jeśli chcesz uzyskać informację proszę korzystaj z messengera Cherry-IT, Slack lub powyższych adresów email.

FaQ

 

 

Aby uniknąć wielokrotnego zadawania tych samych pytań został stworzony dokument zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zanim wyślesz pytanie na któryś z kanałów komunikacji sprawdź proszę czy tam już nie ma odpowiedzi. Jeśli uważasz, że jakieś pytanie powinno zostać dodane do dokumentu proszę wyślij je formularzem (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScndtE-vZZcO6XrvQofmdXPoqKwOkSAUvI3XiS7FEujwIApzg/viewform?usp=sf_link ), a ja postaram się jak najszybciej dodać odpowiedź. Dokument FAQ znajduje się w space projektowym na blogu (zostanie dołączony 10.08).

 

Spotkania Q&A

 

W ramach projektów odbywa się wiele spotkań Q&A. Spotkania Q&A odbywają się za pomocą kanału na youtube. Kanał można zlokalizować klikając ikonkę Youtube na blogu. Spotkania nie są obowiązkowe, ale bardzo zachęcam do uczestnictwa bo pojawia się tam wiele przydatnych informacji. 

3.1 Spotkania nagrywane

Raz w miesiącu publikowane jest spotkanie, w czasie którego odpowiadam na Wasze pytania dotyczące testów i tematów związanych z testowaniem oprogramowania. Spotkanie trwa około 30 min i jest nagrywane. Pytania na spotkanie można przesyłać wcześniej poprzez formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdazUDsHiV12QPN4CcJLmUFQwUXjegdjkhm8eSuCA3NWyRYZg/viewform?usp=sf_link .

3.2 Spotkania typu Live

Raz w miesiącu odbywać się będzie spotkanie projektowe typu live, czyli odpowiedzi będą udzielane na bieżąco. Tematem tego spotkania będą pytania ściśle związane z projektami. Każdy projekt będzie miał ustalone 30 minutowe spotkanie, na którym będziecie mogli zadać pytanie i od razu uzyskać odpowiedź. Terminy spotkań ogłaszane będą na blogu. Spotkania te nie będą nagrywane.

3.3 Spotkania z Product Ownerami/ Właścicielami projektów

Jest możliwość spotkań typu Live z niektórymi Product Ownerami/ Właścicielami projektów. O takich spotkaniach będę informować na bieżąco za pośrednictwem space’u projektowego na blogu oraz Slacka. Spotkania te nie będą nagrywane.

 

 • Minutki – Informacje organizacyjne

 

W poniedziałki na blogu publikowane są minutki – podsumowanie poprzedniego tygodnia projektowego oraz informacje na kolejny tydzień. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z tym planem. Minutki publikowane są na blogu, na space projektowym.

 

 • Spotkania SCRUM

 

Projekt prowadzony jest w metodyce agile – Scrum. W ramach sprintu wykorzystywać będziemy dwa spotkania SCRUM – daily i retrospektywa. W późniejszym etapie metodyka SCRUM zostanie zastąpiona metodyką CHERRY, nad którą właśnie trwają badania.

5.1 Daily

 1. Po rozpoczęciu pierwszego sprintu Uczestnicy zobowiązani są do wysyłania Daily na kanał daily-poziom-XX na Slack’ u oraz na adres cherryit.organizacyjny@gmail.com . O terminie rozpoczęcia pierwszego sprintu będę informować na blogu oraz na grupie FB.
 2. Daily wysyłamy codziennie. Obowiązkowo wysyłamy daily od poniedziałku do piątku. Osoby chętne, które pracują w soboty i niedziele nad projektami, mogą wysyłać daily również w weekendy, ale jest to nieobowiązkowe.
 3. Daily wysyłane na maila cherryit.organizacyjny@gmail.com powinno mieć następujący tytuł [NazwaProjektu] Daily – Data. Maile z innymi tytułami mogą być pominięte podczas weryfikacji Martwych Dusz. 
 4. Budowa daily opisana jest tu: (link do artykułu o daily zostanie dodany 9.08)

5.2 Retrospektywa

 1. Po każdym sprincie Uczestnicy proszeni są o wypełnienie formularza Retrospektywy. 

§5.Badania + Rozwój:

 1. W ramach projektów Cherry-IT.pl przeprowadzane są badania nad autorską metodyką wytwarzania oprogramowania. Wyniki badań będą publikowane na blogu w zakładce B+R.

 

§6. Narzędzia projektowych:

 1. W ramach projektu korzystamy z narzędzi open-source.
 2. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy narzędzia udostępniane są przez Właścicieli Projektów, wtedy wykorzystywane są narzędzia odpłatne.
 3. Nie wolno zdradzać dostępów do narzędzi osobom postronnym.
 4. Dostępy do narzędzi udostępniane są na prywatnych kanałach Slack lub indywidualnie Uczestnikowi.

 

§7. System feedbackowy:

System feedbackowy jest w fazie budowy. Punkt ten będzie w przyszłości aktualizowany.

§8. System referencyjny:

System referencyjny jest w fazie budowy. Punkt ten będzie w przyszłości aktualizowany.

 1. Jeśli Uczestnik potrzebuje referencji należy wysłać email na adres: referencje.cherryit@gmail.com .

§9. Ważne linki organizacyjne:

 

Udanej i owocnej nauki!

Regulamin będzie aktualizowany na bieżąco, o zmianach będę informować na grupie FB.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *