Uncategorized

Zmiany w Cherry-IT: Projekty

Celem inicjatywy Cherry-IT: Projekty jest możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia praktycznego z zakresu testów oprogramowania.  W związku z reorganizacją zostaną podjęte poniższe zmiany i czynności, aby zwiększyć jakość inicjatywy. Jest to pierwszy etap wprowadzania zmian.

Grupy Uczestników
W inicjatywie Cherry-IT:Projekty wyróżniamy trzy grupy Uczestników:

 • Uczestnicy Cherry-IT: Projekty biorący udział w projektach w trybie pełnym – oznacza to, że taki Uczestnik bierze udział w projekcie składającym się minimum trzech rund projektowych, feedback w takim projekcie udzielany jest w następujący sposób: w sprincie technicznym jest to feedback zbiorczy, w sprincie treningowym jest to feedback indywidualny.
 • Uczestnicy Cherry-IT: Projekty biorący udział w projektach w trybie projektu miesięcznego (eksploracyjnego) – oznacza to, że taki Uczestnik bierze udział w miesięcznym projekcie eksploracyjnym prowadzonym na poziomie CHERRY-A0. Feedback w takim projekcie jest feedbackiem zbiorczym.
 • Uczestnicy Cherry-IT: Projekty, którzy są kursantami – są to Uczestnicy, którzy równolegle są uczestnikami kursów Cherry-IT. Osoby takie nie biorą udziału w naborze Cherry-IT:Projekty. Feedbacki w tym wypadku są feedbackami indywidualnymi.

Rodzaje projektów testowych:
W Cherry-IT: Projekty aktualnie wyróżniamy dwa rodzaje projektów testowych:

 • pełny – trwający minimum trzy rundy, prowadzony na 8 poziomach CHERRY. Projekt jest wykonywany przy użyciu narzędzi (rodzaj narzędzi uzależniony jest od rodzajów wykonywanych testów oraz poziomu CHERRY danej grupy).
 • miesięczny projekt eksploracyjny – projekt prowadzony jest przez miesiąc, na poziomie CHERRY-A0. Używamy najczęściej narzędzia do zgłaszania błędów.

Rodzaje projektów w Cherry-IT: Projekty.
Wyróżniamy cztery rodzaje projektów w Cherry-IT: Projekty, każdy z projektów powinien posiadać swoją stronę, na którym będzie on opisany, sprecyzowane zostaną użyte narzędzia oraz jakie rodzaje testów są w jego ramach wykonywane. Strony te pojawią się w ramach nowego menu.

 • projekty aktualne – projekty, nad którymi właSnie pracujemy, czyli te, których proces testowy jest w trakcie. Na te projekty będą otwierane nabory.
 • projekty zamknięte – projekty, których proces testowy dobiegł końca. Testy zostały zakończone lub przeszły w fazę utrzymania. Na te projekty nabory nie będą otwierane.
 • projekty społeczne – projekty, które mają bardzo duży walor społeczny, które pomagają ludziom.
 • projekty wewnętrzne – projekty, które od początku tworzy Cherry-IT zarówno pod kątem deweloperskim jak i testerskim.
  Ze względu na sytuację z ostatnich miesięcy mogę powiedzieć, że pojawi się nowy projekt należący do grupy wewnętrzny i społeczny, a dotyczyć będzie stwardnienia rozsianego.

Rodzaje sprintów
W ramach Cherry-IT: Projekty działają dwa rodzaje sprintów. Zostały one opisane tu: http://cherry-it.pl/cherry-it-projekt-rodzaje-sprintow-w-projektach/

Poziomy grup
W ramach Cherry-IT: Projekty działać będzie 8 grup o różnym stopniu zaawansowania. Do końca paździenika dostępne będą jedynie poziomy CHERRY-A0 i CHERRY-A1. Reszta poziomów dostępna będzie od listopada. Opis grup pojawi się do końca tygodnia.

Komunikacja i pytania

 • Głównym kanałem komunikacji jest Slack. Do piątku zostanie on wysprzątany. Każdy slack składa się z kanałów. Opis kanałów i wyszczególniona lista podawana będzie na stronie projektu, aby każdy wiedział czy ma dostęp do wszystkich kanałów.
 • mail – zostan.testerem.cherry@gmail.com. Docelowo powstanie indywidualny mail dla projektów.
 • Strona FAQ i formularz FAQ – zanim wyślesz pytanie na slacku lub na maila zobacz czy nie ma już na nie odpowiedzi na stronie FAQ (dostępna będzie po wprowadzeniu zreorganizowanego menu). Jeśli uważasz, że coś powinno być do FAQ dodane proszę wyślij to pytanie za pomocą formularza FAQ.

Certyfikacja

 • W zreorganizwanym menu powstaje strona, która opisuje w jaki sposób można zdobyć certyfikat potwierdzający wiedzę z danego poziomu. Każdy poziom będzie certyfikowany.
 • Certyfikat w formie elektronicznej będzie wydawany bezpłatnie, natomiast w wersji drukowanej, ze względów ekologii, odpłatnie. Mam nadzieję, że pomoże to zmniejszyć ilość drukowanego papieru.
 • Każdy certyfikat posiadać będzie indywidualny numer.

Metodyka i wytwarzany produkt:

 • Wytwarzanym produktem w projekcie są zgłoszenia błędów, przypadki testowe, plany testowe i inne, w zależności od projektu.
 • Projekt będzie prowadzony w metodyce AGILE, jedynie projekty wewnętrzne prowadzone będą w metodyce CHERRY, nad którą trwają badania.

Nabory

 • Nabory będą ogłaszane raz na trzy miesiące.
 • Ilość miejsc będzie ograniczona.
 • Kolejny nabór zostanie ogłoszony w listopadzie.

Pytanie do uczestników.
W kolejnych dwóch dniach pojawią się dwie ankiety, w których chciałam Was zapytać o dwie rzeczy. Ankieta zostanie opublikowana na grupie projektowej FB. Bardzo proszę o odpowiedzi 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *