Aktualności,  Inicjatywy

Egzaminy Cherry-IT: Projekty testowe

Kochani! Biorąc udział w Cherry-IT: Projekty testerskie, możecie podejść do egzaminu.

Informacje podstawowe na temat egzaminu:

 • Egzamin pomaga usystematyzować wiedzę zdobytą w trakcie projektu.
 • Jest to indywidualna, nieodpłatna, wcześniej umówiona rozmowa z Uczestnikiem, której celem jest sprawdzenie, czy Uczestnik rozumie pewne zagadnienia testerskie. Zakres zagadnień ustalany jest w trakcie ostatniego sprrintu projektu i publikowany na stronie technicznej projektu. Rozmowa trwa około 30 min i przeprowadzana jest za pomocą Zooma.
 • Link do zooma przesyłany jest na około 10 min przed egzaminem, poprzez Wiadomość Prywatną na slacku.
 • Uczestnik sam wybiera termin egzaminu, z poprzez wcześniej udostępnionych terminów. Terminy udostępniane są za pomocą ankiety doodle, link do ankiety publikowany jest na stronach technicznych projektów.
 • Uczestnik może podejść do egzaminu z danego projektu tylko raz. Jeśli bierze udział w większej ilości projektów, może podejść do egzaminu z każdego projektu. Wtedy otrzyma pytania z większego zakresu zagadnień testerskich, co zostanie uwzględnione w referencji. Uczestnik w takim przypadku zobowiązany jest do poinformowania, ile egzaminów chce zdawać.
 • Uczestnik może podejść do egzaminu tylko w terminie wyznaczonym dla projektu, w którym brał udział. Po zakończeniu okresu egzaminacyjnego w danym projekcie nie ma możliwości podejścia do egzaminu. Wyjątkiem jest indywidualna zgoda przeprowadzającego egzamin, w przypadku kiedy Uczestnik z ważnych przyczyn nie mógł podejść do rozmowy w wyznaczonych terminach.
 • Jeśli Uczestnik nie przyjdzie na umówioną rozmowę, bez wcześniejszego wyjaśnienia i powiadomienia o nieobecności, nie może podejść już do egzaminu z tego projektu.

Kto może podejść do egzaminu?

 • Do egzaminu mogą podejść tylko aktywni Uczestnicy projektu, czyli osoby, które oddały wszystkie zadania projektowe.

W jaki sposób przebiega egzamin?

 • Egzamin ma formę rozmowy. Zadawanych jest około 3 ogólnych pytań.
 • Uczestnik ma możliwość zadawania pytań, jeśli jakiś element materiału jest niezrozumiały. Staram się wtedy wytłumaczyć niezrozumiałe zagadnienie.

Jakie są profity z udziału w egzaminie?

 • W trakcie egzaminu Uczestnik może zapytać o zakres materiału, który nie do końca rozumie. Z przyjemnością wyjaśnię zagadnienia, a rozmowa będzie miała bardziej charakter konsultacji 🙂
 • Po zaliczeniu egzaminu, wystawię Uczestnikowi na LinkedIn referencję potwierdzającą jego umiejętności. Referencje wystawiam hurotowo, tydzień po zakończeniu egzaminów.
 • Uczestnik, jeśli wyrazi chęć, będzie miał również możliwość udzielenia krótkiego wywiadu, oraz zamieszczenia swojego repozytorium na stronie cherry-it.pl

Kiedy egzaminy są przeprowadzane?

Egzaminy przeprowadzane są około 2 tygodnie po zakończeniu ostatniego sprintu danego projektu. Trwają około trzy tygodnie.

Aktualnie przeprowadzane egzaminy

Aktualnie przeprowadzane są egzaminy z następujących projektów:

 • SafeSafe
 • WHO
 • GdzieKolejka
 • Korona
 • Taekwordo
 • Greel

Terminy egzaminów zostaną udostępnione na stronach technicznych 14.05.2021. Egzaminy będzie można zdawać w terminach od 17.05.2021 do 20.06.2021.

Serdecznie zapraszam!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *