W ramach cherry-it.pl osoby rozpoczynające karierę oraz osoby chcące zwiększać swoje doświadczenie z zakresu testowania manualnego, automatycznego, analizy oraz roli Scrum Mastera mają szansę wziąć u dział w bezpłatnych i nieodpłatnych projektach testerskich. W ramach projektów prowadzone są również badania nad autorską metodyką CHERRY. Jeśli chciałbyś przyłączyć się jako Uczestnik zapraszam do zgłoszenia się w naborach (informacje dla Kandydatów).

Jeśli jesteś właścicielem projektu i chciałbyś, aby Twój projekt został przetestowany pod kątem funkcjonalnym, eksploracyjnym oraz niefunkcjonalnym zapraszam do kontaktu: kontakt@cherry-it.pl

Regulaminhttp://cherry-it.pl/786-2/
Kolejny nabór odbędzie sięhttp://cherry-it.pl/nabory-dla-inicjatywy-cherry-it-projekty/

Aktualnie w Cherry-IT: Projekty są cztery typy projektów:

  • Aktualne – projekty, które mają aktywne projekty testowe. Do tych projektów ogłaszane są nabory do projektów pełnych oraz miesięcznych projektów eksploracyjnych. W ramach projektów pełnych prowadzone są rundy: eksploracyjne, funkcjonalne, akceptacyjne i użyteczności. Informacje o projektach tego typu i ich opisy znajdziesz tu: http://cherry-it.pl/projekty-testerskie/projekty-testerskie/projekty-aktualne/
  • Społeczne – projekty, które mają aktywne projekty testowe i mają bardzo duży wpływ na społeczeństwo. Do tych projektów ogłaszane są nabory do projektów pełnych oraz miesięcznych projektów eksploracyjnych. W ramach projektów pełnych prowadzone są rundy: eksploracyjne, funkcjonalne, akceptacyjne i użyteczności oraz bardziej zaawansowane testy. Informacje o projektach tego typu i ich opisy znajdziesz tu: http://cherry-it.pl/projekty-testerskie/projekty-testerskie/projekty-spoleczne/
  • Wewnętrzne – projekty, które mają aktywne projekty testowe i są projektami tworzonymi w Cherry-IT, zarówno pod kątem deweloperskim, jak i testerskim. Do tych projektów ogłaszane są nabory do projektów pełnych oraz miesięcznych projektów eksploracyjnych. W ramach projektów pełnych prowadzone są rundy: eksploracyjne, funkcjonalne, akceptacyjne i użyteczności Informacje o projektach tego typu i ich opisy znajdziesz tu: http://cherry-it.pl/projekty-testerskie/projekty-testerskie/projekty-wewnetrzne/
  • Zamknięte – są to projekty, których proces testowy dobiegł końca. Informacje o projektach tego typu znajdziesz tu: http://cherry-it.pl/projekty-testerskie/projekty-testerskie/projekty-zamkniete/