Naviko – Cherry-IT: Projekty

Status projektu: Aktywny

Typ projektu: Zewnętrzny

Rodzaje projektów testowych: pełne i miesięczne

Termin zamknięcia: brak

OPIS PROJEKTU

Naviko to aplikacja, której celem jest pomaganie w wyrabianiu nawyków, które pozytywnie wpłyną na Twoje życie. Podstawową funkcjonalnością Naviko jest śledzenie swoich codziennych postanowień. Jest to bardzo niepozorna, ale jedna z najskuteczniejszych potwierdzonych naukowo metod wyrabiania nawyków. Wyróżnikiem Naviko jest to, że możesz wpłacić depozyt, który dostaniesz z powrotem dopiero po wykonaniu zadania. W razie niepowodzenia, pieniądze mogą wspomóc organizację charytatywną lub… organizację której nie lubisz

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU TESTOWEGO

Celem projektu testerskiego jest wykonanie pełnego procesu testowego składającego się z następujących elementów:

 • planowanie testów,
 • monitorowanie i nadzór testów,
 • analiza testów,
 • projektowanie testów,
 • implementacja testów,
 • wykonanie testów,
 • ukończenie testów.

Założeniem projektu jest:

 • przekazanie Uczestnikom dobrych praktyk z zakresu testowania oprogramowania,
 • umożliwienie Uczestnikom rozwoju umiejętności i zdobywania praktyki na różnych poziomach zaawansowania,
 • znalezienie i udokumentowanie jak największej ilości błędów, oraz przekazanie produktów testerskich właścicielowi projektu.

PLANOWANE RUNDY

 • Runda funkcjonalna – w rundzie tej skupiamy się na testach funkcjonalnych i dla nich implementujemy proces testowy.
 • Runda użyteczności – w rundzie tej skupiamy się na testach użyteczności i dla nich implementujemy proces testowy.
 • Runda akceptacyjna – w rundzie tej skupiamy się na testach akceptacyjnych i dla nich implementujemy proces testowy.

Rundy powtarzane są cyklicznie.

WYKORZYSTANE NARZĘDZIA I METODYKA

Metodyka: 

 • Agile (Scrum z elementami Kanban)

Komunikacja:

 • Slack

Zarządzanie zadaniami:

 • Trello,

Zgłaszanie błędów:

 • JIRA,

Backlog:

 • Acunote,

Inne narzędzia będą dodawane w miarę rozwoju projektu.

PROCES TESTOWY

Proces testowy składa się z następujących elementów:

 • planowanie testów,
 • monitorowanie i nadzór testów,
 • analiza testów,
 • projektowanie testów,
 • implementacja testów,
 • wykonanie testów,
 • ukończenie testów.

Pełen opis procesu testowego pojawi się w Niezbędniku Uczestnika.

STRONA TECHNICZNA PROJEKTU

Strona techniczna chroniona jest hasłem. Każdy Uczestnik po pozytywnej rekrutacji otrzymuje hasło. Hasło zmieniane jest raz na rundę lub w razie potrzeby częściej.

Link:  http://cherry-it.pl/naviko-strona-techniczna/

WSPÓŁPRACA

 • Jeśli jesteś właścicielem projektu i chciałbyś, aby Twój projekt został przetestowany pod kątem funkcjonalnym, eksploracyjnym oraz niefunkcjonalnym zapraszam do kontaktu: kontakt@cherry-it.pl.
 • Jeśli jesteś zainteresowany przyłączeniem się do inicjatywy zapraszam do zakładki Dla Kandydatów.
 • Jeśli jesteś uczestnikiem inicjatywy Cherry-IT: Projekty zapraszam do zakładki Dla Uczestników.

WAŻNE LINKI