Cherry-IT: Projekty testowe

Cherry-IT: Projekty testowe to bezpłatna i wolontaryjna inicjatywa, która ma przed sobą postawione dwa główne cele:

  • – zbudowanie i przeprowadzenie realnego procesu testowego dla realnych projektów IT,
  • – zebranie potrzebnych materiałów i dobrych praktyk oraz przekazanie ich Uczestnikom inicjatywy.

Założenia inicjatywy

Założeniem inicjatywy jest pomoc w nauce materiału i dobrych praktyk Uczestnikom inicjatywy oraz wykonanie testów dla Projektów współpracujących. 

Jak dołączyć?

Aby dołączyć do inicjatywy należy wziąć udział w naborze i otrzymać pozytywną decyzję. Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji opisane są tu: http://cherry-it.pl/jak-wyglada-rekrutacja-na-cherry-it-projekty/

Rodzaje projektów

W ramach Cherry-IT: Projekty testowe odbywają się trzy rodzaje projektów: wewnętrzne, zewnętrzne oraz crowdtesting. Rodzaj projektu publikowany jest w poście dotyczącym naboru oraz na stronie opisującej projekt.

Więcej informacji można znaleźć tu: http://cherry-it.pl/rodzaje-projektow-w-inicjatywie-cherry-it-projekty-testowe/

Jak pracuje się w inicjatywie?

Pracujemy w metodyce agile – SCRUM w sprintach dwutygodniowych. Na każdy sprint przeznaczone są zadania do wykonania. Uczestnik zobowiązuje się do ich wykonania w terminie dwóch tygodni (sprintu). Każdy sprint jest zakończony Retrospektywą. Rozliczenie sprintu nie jest czasowe tylko zadaniowe, czyli Uczestnik nie jest rozliczany za przepracowany czas tylko za zrobione zadanie. Każdy może pracować w czasie, kiedy mu to najbardziej odpowiada, nie jest zobligowany do pracy w określonych godzinach dnia. W dniach, w których Uczestnik pracuje zobligowany jest do wysyłania daily.

Potwierdzanie uczestnictwa

Każdy Uczestnik, który spełnił poniższe punkty może wystąpić o potwierdzenie uczestnictwa w projekcie i zdobycia odpowiednich umiejętności, które były ćwiczone w ramach projektu na LinkedIn oraz może otrzymać referencje lub certyfikat. Dokładne informacje, w jaki sposób można uzyskać certyfikat, potwierdzenie lub referencje znajdują się w regulaminie (link na końcu artykułu w ważnych linkach)

Warunki otrzymania potwierdzenia:

  • poprawne wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań w trakcie trwania projektu,
  • pozytywne zaliczenie sprintu wstępnego i sprintu treningowego,
  • brak informacji o byciu martwą duszą w danym projekcie,
  • przestrzeganie punktów regulaminu inicjatywy.

Chciałbym, aby mój projekt został przetestowany w ramach inicjatywy

Jeśli jesteś właścicielem projektu i chciałbyś, aby Twój projekt został przetestowany pod kątem funkcjonalnym, eksploracyjnym oraz niefunkcjonalnym zapraszam do kontaktu: kontakt@cherry-it.pl.

Ważne linki:

 

Serdecznie zapraszam do dołączenia do inicjatywy!