Archiwum projektów

Pierwsze projekty testerskie inicjatywy Cherry-IT: Projekty rozpoczęły się pod koniec 2018. Była to decyzja chwili spowodowana chęcią pomocy Osobom rozpoczynającym przygodę z testowaniem w zdobyciu doświadczenia oraz sprawdzenie nowinek testerskich w praktyce. Od tego czasu inicjatywa przeszła wiele remontów i reorganizacji! Dzięki niej rocznie doświadczenie zdobywa lub pogłębia setki testerów, a duża część z nich pracuje już zawodowo!

Cherry-IT: Projekty jest inicjatywą bezpłatną i nieodpłatną. Udział w niej mogą wziąć osoby, które pozytywnie przeszły proces naboru. Dzięki realnym projektom testerskim Uczestnicy mogą zdobywać doświadczenie. Pracujemy w metodyce SCRUM. Zakres testów oraz plan testów jest tworzony indywidualnie dla danego projektu. Wynikiem pracy są różne produkty testerskie, które przekazywane są Właścicielowi projektu. Ze względu na dużą ilość osób, które nie uczestniczyły w projekcie, a wpisywały go w CV, składy Zespołów projektowych publikowane są po zakończeniu projektu na blogu w Archiwum projektów, wraz z zakresem wykonywanych zadań.

Projekty w archiwum podzielone są według lat, w których trwały. Do każdego projektu załączony jest opis projektu, zakres pracy, rodzaj projektu oraz skład zespołu. Osoby wymienione w zespole to osoby, które były aktywne w projekcie oraz wyraziły zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska z składzie zespołu.