Zostań Testerem

Celem tego cyklu jest zbudowanie bazy wiedzy niezbędnej do efektywnej pracy Juniora Testera Oprogramowania. Cykl składa się z trzech strumieni: Junior, Mid i Senior, a każdy strumień składa się z kilku części.

Cykl Zostań Testerem: Projekt Junior podzielony jest na cztery części:

  • Teoria Bazowa – w której poruszone są najpotrzebniejsze teoretyczne zagadnienia, które potrzebuje Junior Tester w swojej pracy lub jeśli o pracę się ubiega,
  • Testowanie manualne – najważniejsze zagadnienia z zadaniami dotyczącymi testów manualnych,
  • Testowanie automatyzacyjne – najważniejsze zagadnienia z zadaniami dotyczącymi testów automatyzacyjnych,
  • Praca – część poświęcona rozmowom kwalifikacyjnym oraz najczęściej zadawanym pytaniom oraz błędom popełnianych przez Juniorów.

Każda z części trwać będzie około 4 miesięcy.

Strumienie Mid i Senior są w fazie przygotowywań.