Strony techniczne projektów

Strona Techniczna Projektu to strona, na której zostały zebrane najważniejsze informacje odnośnie projektu. Wszelkie informacje, dostępy, dodatkowe materiały, harmonogramy udostępnione są na tej stronie.

Kto posiada dostęp do strony?

Każdy Uczestnik Projektu, po zakwalifikowaniu się do projektu i zaakceptowaniu regulaminu otrzymuje adres i hasło do strony technicznej. W trakcie całego trwania projektu, strona techniczna jest aktualizowana, dodawane są nowe materiały i informacje. Uczestnik nie może dzielić się hasłem i materiałami ze strony technicznej z osobami spoza projektu.

Aktywne strony techniczne

Strona Techniczna Projektu Trello – http://cherry-it.pl/trello-strona-techniczna-projektu/