Regulamin projektów testowych Cherry-IT

Jedną z działalności Cherry-IT.pl są projekty testowe, w których mogą wziąć udział testerzy chcący zdobyć wiedzę oraz praktykę. W trosce o jakość projektów oraz jakość przekazywanej wiedzy powstał regulamin, którego postanowienia zostały opisane poniżej.

Postanowienia ogólne

 1. Przyłączając się do projektu Uczestnik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej, oraz dbania o to aby dokumenty dotyczące projektu nie wpadły w niepowołane ręce.
 2. Wszelkie informacje dotyczące testowanego oprogramowania są informacjami poufnymi. Ujawnienie tych informacji osobom trzecim będzie sankcjonowane dochodzeniem roszczeń właściciela testowanego kodu w sądzie cywilnym.
 3. Mentoring w projekcie jest mentoringiem grupowym. Odpowiedzi na pytania projektowe/ techniczne udzielane są na komunikatorze, aby jak najwięcej osób mogło z nich korzystać.
 4. Po każdym zadaniu wykonanym przez zespół, przykładowe prawidłowe rozwiązanie zamieszczane będzie na GitHub.
 5. Udział w projektach jest nieodpłaty oraz bezpłatny.
 6. Do projektu mogą przystąpić osoby, które uczestniczyły w czterech technicznych spotkaniach Cherry-IT: Zostań Testerem lub samodzielnie nadrobiły materiał z tych zajęć. Bardzo proszę o uczciwość, ponieważ będę weryfikować. Osoby nieuczciwe będą wykluczane z projektu. Dopuszczalne są indywidualne wyjątki, ale to po wcześniejszym skontaktowaniu się ze mną.

Informacje ogólne dotyczące projektów

 1. Po rozpoczęciu pierwszego sprintu Uczestnicy zobowiązani są do wysyłania Daily na kanał podzespołu na Slack’ u oraz na adres zostan.testerem.cherry@gmail.com. O terminie rozpoczęcia pierwszego sprintu będę informować na blogu oraz na grupie FB.
 2. Projekt prowadzony jest w metodyce agile.
 3. Projekt zazwyczaj trwa 8 tygodni, 4 sprinty (chyba, że w zgłoszeniu o naborze jest podana inna informacja).
 4. Uczestnik w trakcie trwania sprintu zobowiązany jest do rozwiązania przypisanych do siebie zadań.
 5. Uczestnicy, po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, zostaną podzieleni na grupy ze względu na poziom zaawansowania, plany rozwoju dotyczące testowania i inne aspekty. W ramach tych grup tworzone będą podzespoły Agile, w kórych Uczestnicy będą pracować. Dostępne grupy to:
  * Grupa Podstawowa – dla osób, które dopiero zaczynają. Dla tych osób przeznaczone będą testy eksploracyjne projektów.
  * Grupa Rozwojowa – dla osób, które chcą się rozwijać, samodzielnie wyszukiwać materiały do nauki i konsultować je w grupie. Dla tych osób przeznaczone są bardziej zaawansowane testy eksploracyjne, wydajnościowe, automatyczne i inne. Rozmowa ze mną jest niezbędnym elementem rekrutacji do tej grupy.
  * Grupa Pereł – osoby, które wcześniej brały udział w projektach i potrzebują szlifów na wyższym stopniu zaawansowania.
 6. Ze względu na troskę o jakość nauki ilość miejsc na projekty będzie ograniczona. W każdym ogłoszeniu o naborze będzie ona podana.
 7. Projekt będzie prowadzony w sposób „zaoczny”, zdalny, aby osoby pracujące zawodowo lub mające malutkie dzieci mogły w nim uczestniczyć bez przeszkód.
 8. Po zakończeniu projektu, każda osoba otrzyma zakres prac, które były wykonane i mentorowane w trakcie trwania projektu. Można wpisać je do CV, gdyż jeśli
  Przyszły Pracodawca zadzwoni do mnie będę potwierdzać, że z Wami pracowałam. Projekt można spokojnie wpisać w CV jako doświadczenie.

Częstotliwość pojawiania się projektów

 1. Projekty będą pojawiały się z częstotliwościa jednego co dwa lub trzy miesiące.
 2. Informacja o rozpoczynających się projektach będzie podawana na blogu.

Komunikacja w projekcie

 1. W projekcie komunikujemy się za pomocą Slack’a.
 2. Wszelkie przejawy dyskryminacji lub obrażania innych użytkowników będą karane natychmiastowym usunięciem z projektu.
 3. Wszelkie pytania dotyczące organizacji projektów oraz narzędzi proszę wysyłać indywidualnie do mnie,a nie na grupowych kanałach komunikatora. Takie pytania często stresują osoby początkujące oraz wprowadzają niepotrzebny chaos w rozmowach. Na każde takie pytanie chętnie odpowiem i jeżeli będzie miało znaczenie dla ogółu projektu ogłoszę na głównym kanale komunikatora. Osoby z premedytacją wprowadzające atmosferę paniki lub nieuzasadnionego stresu będą blokowane na komunikatorze.

Zapis i rezygnacja

 1. Aby zapisać się na projekt należy wysłać email na adres zostan.testerem.cherry@gmail.com we wskazanym w ogłoszeniu o naborze terminie. W zgłoszeniu należy napisać, do której grupy o jakim stopniu zaawansowania chcemy dołączyć (od tego będą zależały kolejne etapy zapisu), dlaczego chcemy przyłączyć się do projektu oraz czy mamy jakieś doświadczenie w testach. Tytuł maila powinien
  mieć format [Nazwa projektu]Zgłoszenie na projekt. Maile z innymi tytułami nie będą rozpatrywane.
 2. Ogłoszenie o naborze do zespołów projektowych ogłaszane będą na blogu cherry-it.pl oraz na dedykowanej grupie projektowej na Facebook (https://www.facebook.com/groups/506710336419125/).
 3. Wyniki naboru ogłaszane będą w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane osobnym emailem zwrotnym.
 4. Jeśli Uczestnik chce zrezygnować z projektu, zobowiązany jest powiadomić o tym kierownika projektu. Jeśli natomiast Uczestnik nie będzie uczestniczył w projekcie, a nie zgłosi tego faktu zostanie zdyskwalifikowany. Jeśli natomiast zgłosi rezygnacje, będzie mile widziany na każdym kolejnym projekcie.
 5. Po rezygnacji/ dłuższej nieaktywności w projekcie wszelkie dostępy zostaną cofnięte.

Ważne linki dla projektu:

 • blog: cherry-it.pl
 • grupa projektu na fb: https://www.facebook.com/groups/506710336419125/
 • strona Cherry-IT na fb: https://www.facebook.com/Cherry-it-1876989569282481/
  Udanej i owocnej nauki!

Regulamin będzie aktualizowany na bieżąco, o zmianach będę informować na grupie FB.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *