Projekty testerskie

Pierwsze projekty testerskie inicjatywy Cherry-IT: Projekty rozpoczęły się pod koniec 2018. Była to decyzja chwili spowodowana chęcią pomocy Osobom rozpoczynającym przygodę z testowaniem w zdobyciu doświadczenia oraz sprawdzenie nowinek testerskich w praktyce. Od tego czasu inicjatywa przeszła wiele remontów i reorganizacji! Dzięki niej rocznie doświadczenie zdobywa lub pogłębia setki testerów, a duża część z nich pracuje już zawodowo!

Cherry-IT: Projekty jest inicjatywą bezpłatną i nieodpłatną. Udział w niej mogą wziąć osoby, które pozytywnie przeszły proces naboru. Dzięki realnym projektom testerskim Uczestnicy mogą zdobywać doświadczenie. Pracujemy w metodyce SCRUM. Zakres testów oraz plan testów jest tworzony indywidualnie dla danego projektu. Wynikiem pracy są różne produkty testerskie, które przekazywane są Właścicielowi projektu. Ze względu na dużą ilość osób, które nie uczestniczyły w projekcie, a wpisywały go w CV, składy Zespołów projektowych publikowane są po zakończeniu projektu na blogu w Archiwum projektów, wraz z zakresem wykonywanych zadań.

Cherry-IT: Projekty testowe to bezpłatna i wolontaryjna inicjatywa, która ma przed sobą postawione dwa główne cele:

  • zbudowanie i przeprowadzenie realnego procesu testowego dla realnych projektów IT,
  • zebranie potrzebnych materiałów i dobrych praktyk oraz przekazanie ich Uczestnikom inicjatywy.

Założenia inicjatywy

Głównym celem inicjatywy jest pomoc Juniorom w zdobyciu praktyki oraz wypróbowanie w praktyce. Celami pobocznymi jest rozpoczęcie i prowadzenie dyskusji na temat wykorzystania i oceny różnych praktyk testerskich wśród osób z większym doświadczeniem, a także pomoc projektom w testowaniu ich produktu.

Założeniem inicjatywy jest pomoc w nauce materiału i dobrych praktyk Uczestnikom inicjatywy oraz wykonanie testów dla Projektów współpracujących. 

Jak dołączyć?

Aby dołączyć do inicjatywy należy wziąć udział w naborze i otrzymać pozytywną decyzję. Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji opisane są tu: http://cherry-it.pl/jak-wyglada-rekrutacja-na-cherry-it-projekty/

Rodzaje projektów

W ramach Cherry-IT: Projekty testowe odbywają się trzy rodzaje projektów: wewnętrzne, zewnętrzne oraz crowdtesting. Rodzaj projektu publikowany jest w poście dotyczącym naboru oraz na stronie opisującej projekt. Projekty zewnętrzne i wewnętrzne mogą być prowadzone w trybie ścisłego mentoringu.

Więcej informacji można znaleźć tu:  http://cherry-it.pl/rodzaje-projektow-w-inicjatywie-cherry-it-projekty-testowe/

Jak pracuje się w inicjatywie?

Pracujemy w metodyce agile – SCRUM w sprintach dwutygodniowych. Na każdy sprint przeznaczone są zadania do wykonania. Uczestnik zobowiązuje się do ich wykonania w terminie dwóch tygodni (sprintu). Każdy sprint jest zakończony Retrospektywą. Rozliczenie sprintu nie jest czasowe tylko zadaniowe, czyli Uczestnik nie jest rozliczany za przepracowany czas tylko za zrobione zadanie. Każdy może pracować w czasie, kiedy mu to najbardziej odpowiada, nie jest zobligowany do pracy w określonych godzinach dnia. W dniach, w których Uczestnik pracuje zobligowany jest do wysyłania daily.

Potwierdzanie uczestnictwa

Każdy Uczestnik, który spełnił poniższe punkty może wystąpić o potwierdzenie uczestnictwa w projekcie i zdobycia odpowiednich umiejętności, które były ćwiczone w ramach projektu na LinkedIn oraz może otrzymać referencje i zostać dodanym do zespołu projektu na blogu wraz z podlinkowanym profilem na Linkedin. Dokładne informacje, w jaki sposób można uzyskaćpotwierdzenie lub referencje znajdują się w regulaminie (link na końcu artykułu w ważnych linkach)

Warunki otrzymania potwierdzenia:

  • poprawne wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań w trakcie trwania projektu,
  • pozytywne zaliczenie sprintu wstępnego i sprintu treningowego,
  • brak informacji o byciu martwą duszą w danym projekcie,
  • przestrzeganie punktów regulaminu inicjatywy,
  • podejście do egzaminu projektowego.

Chciałbym, aby mój projekt został przetestowany w ramach inicjatywy

Jeśli jesteś właścicielem projektu i chciałbyś, aby Twój projekt został przetestowany pod kątem funkcjonalnym, eksploracyjnym oraz niefunkcjonalnym zapraszam do kontaktu: cherryit.kontakt@gmail.com

Ważne linki:

 

Serdecznie zapraszam do dołączenia do inicjatywy!