Nabory

Aby dołączyć do inicjatywy Cherry-IT: Projekty należy wziąć udział w naborze. Nabory odbywają się raz na kwartał. Przeprowadzane są nabory zarówno do projektów ze ścisłym mentoringiem jak i do projektów typu crowdtesting.

Opis procesu naboru dostępny jest tu: http://cherry-it.pl/jak-wyglada-rekrutacja-na-cherry-it-projekty/

Aktualny nabór:

Termin aktualnego naboru: Nabór rozpocznie się o 20.00 w dniu 4.10.2021 i zakończy się 11.10.2021 również o godzinie 20.00. W naborze NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowyhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpOX4LFlNfv7UeEKsIaAueSOWQh6VnsvTDXRJNHT2xFlQAjw/viewform?usp=sf_link

Informacje dodatkowe: http://cherry-it.pl/nabor-na-cherry-it-projekty/