Cykle

W ramach inicjatyw Cherry-IT.pl prowadzone są cykle. Cykle to zbiór materiałów publikowany na dany temat, który ma kształt podręcznika. Każdy cykl składa się z podręcznika, który jest uzupełniany w trakcie trwania cyklu, spotkań typu Q&A oraz materiałów, artykułów i zbiorów zadań.

Celem cyklu jest uporządkowanie informacji z pewnego zakresu IT. Zakres określany jest w nazwie cyklu.

Założenia:

  • W ramach cyklu powstaje podręcznik, którego celem jest uporządkowanie wiedzy z danego obszaru IT.
  • Odbywają się także spotkania typu Q&A, ogłaszane są w Terminarzu Inicjatyw oraz na stronach głównych cykli lub szkolenia,
  • Praktyczna nauka materiałów w inicjatywach, dla osób wybranych procesie naboru odpowiedniego dla danej inicjatywy.

Każdy cykl składa się z dwóch części:

  • Podręcznik – w nim publikowane są wszystkie niezbędne informacje techniczne oraz zadania,
  • Spotkania typu Q&A, w celu wyjaśnienia zagadnień poruszanych w podręczniku lub szkoleń.

Serdecznie zapraszam!