Automatyzacyjna grupa stacjonarna

Automatyzacyjna grupa stacjonarna jest praktycznym uzupełnieniem cyklu automatyzacyjnego. Jej celem jest zbudowanie realnego projektu automatyzacyjnego (praca na wszystkich jego etapach) oraz zaimplementowanie testów automatycznych. Praca odbywać się będzie w Javie i Selenium, Cypress i Javascript lub inne.

Założenia grupy:

Głównym założeniem grupy stacjonarnej jest zbudowanie realnego projektu automatyzacyjnego (praca na wszystkich jego etapach) oraz zaimplementowanie testów automatycznych. Wykorzystywać będziemy GIT, Javę, Selenium i inne narzędzia
Grupa pracuje w metodyce SCRUM z zachowaniem ceremoni oraz wielkości zespołu.

Liczność grupy

Grupa liczy do 4 osób i obowiązują ścisłe zapisy w formie naboru (więcej w sekcji Nabór do grupy). W przypadku gdy Uczestnik zdecyduje się na rezygnację, nie ma możliwości oddania komuś miejsca. W tej sytuacji liczebność grupy się zmniejsza, a reszta osób kontynuuje pracę. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa w grupie stacjonarnej, jednak po podjęciu decyzji i przekazaniu jej, nie ma możliwości powrotu do aktualnej edycji.

Komunikacja

Komunikacja w grupie stacjonarnej odbywa się na trzech poziomach:

 • – spotkania na żywo, które odbywają się raz w miesiącu na terenie Trójmiasta,
 • – slack – każdy członek grupy stacjonarnej ma dostęp do slacka, który służyć ma przede wszystkim do dyskusji i rozmów,
 • – dedykowana strona na blogu chroniona hasłem – dostęp do niej ma każdy członek grupy stacjonarnej.

Terminarz pracy

Grupa rozpoczyna pracę w czerwcu. Współpraca trwa do grudnia. Spotkania stacjonarne odbywają się raz w miesiącu (termin podawany jest na dedykowanej stronie na blogu oraz na slack). Jest również możliwość przeprowadzenia dodatkowego spotkania online – jednego na dany miesiąc (w tym przypadku termin ustalany jest na slacku), spotkanie może być nagrywane. Dopuszczane są także przerwy wakacyjne, jeśli zespół wyrazi taką chęć.

Wykorzystywane narzędzia

Wykorzystywane narzędzia zależą od specyfiki projektu.

 • – do komunikacji: slack,
 • – do zgłaszania błędów: JIRA, TestRail lub inny bugtracker używany przez projekt,
 • – kontrola wersji: GIT (Github lub Bitbucket),
 • – tablica trello,
 • – system do tworzenia backlogu,
 • – Java
 • – Selenium
 • – inne.

Nabór do grupy:
Nabór do grupy ogłaszany jest w kwietniu na blogu. Wyniki pojawiają się przed majówką. Do osób przyjętych w maju rozsyłane będzie zadanie rozgrzewkowe oraz materiały przygotowujące, a od czerwca rozpoczynają się spotkania.

Materiały:

Korzystamy z materiałów cyklu automatyzacyjnego. Wszystkie materiały oraz linki do nich zamieszczane będą na dedykowanej stronie na blogu. Uczestnicy mogą również korzystać z nagrań dostępnych na kanale Youtube oraz grupy FB cyklu automatyzacyjnego.

Materiały dla Uczestników grupy: